Aktualitātes ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Skrundā īstenotajā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē iedzīvotājus par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda” 2.kārtas realizācijas gaitu. Šā gada 12.aprīlī tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju, kuru Skrundas iedzīvotāji jau pazīst no projekta 1.kārtas - SIA „Ostas celtnieks”. Šobrīd „Ostas celtnieks” jau ir uzsācis Skrundas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē iedzīvotājus par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda” 2.kārtas realizācijas gaitu. Šā gada 12.aprīlī tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju, kuru Skrundas iedzīvotāji jau pazīst no projekta 1.kārtas - SIA „Ostas celtnieks”. Šobrīd „Ostas celtnieks” jau ir uzsācis Skrundas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus.
Diemžēl būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un ierobežotā finansējuma dēļ nebūs iespējams rekonstruēt visus sākotnēji paredzētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Projekta ietvaros līdz šā gada beigām tiks rekonstruēti ūdens un kanalizācijas vadi Amatnieku, Bānīšu, Ganību un Kalēju ielās, kā arī izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Amatnieku ielā.
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” atvainojas Nākotnes, O. Kalpaka, Parka, Robežu, Rūpniecības, Sporta, Strādnieku un Smilšu ielu iedzīvotājiem, kuru ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus šogad izbūvēt nevarēs. Taču tīklu izbūve šajās ielās ir iekļauti ilgtermiņa investīciju programmā un tas nozīmē, ka līdzko būs pieejami finanšu līdzekļi, šie darbi būs prioritāte. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem!
Visas projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz dabas un energoresursu racionālu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un novēršot draudus iedzīvotāju veselībai. Projekta realizācija ir solis ilgtspējīgas attīstības virzienā, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Sīkākai informācijai:
Aivars Rudzroga
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs
telefons: 63331258
fakss: 63331526