Arī 2022. gadā līdzfinansēs vasaras nometņu rīkošanu

Arī 2022. gadā līdzfinansēs vasaras nometņu rīkošanu

31. martā Kuldīgas novada domes deputāti pieņēma lēmumu par projekta “Vasaras interešu un talantu skola 2022” īstenošanu, kas ļaus Kuldīgas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, kā arī Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem vecumā no 5 līdz 16 gadiem daudzpusīgi pavadīt vasaru un attīstīt savus talantus.

Projekta nolikums un pieteikuma veidlapa publicēta Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv .

Projekts paredz, ka pašvaldības maksimālais finansiālais atbalsts vienai nometnei ir 900 eiro. Pašvaldības budžetā vasaras nometņu atbalstam paredzēts finansējums 9000 eiro.

Nometnes norisināsies šī gada jūnijā, jūlijā vai augustā. Projekta pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura atbilst 01.09.2009. MK noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.

Projekta pieteicējam jāiesniedz “Vasaras interešu un talantu skolas 2022” aktivitāšu programma 10 dienām. Diennakts nometnēm pieļaujams īsāks nometnes darbības laiks, bet ne mazāk kā 5 pilnas diennaktis.

Projektu Kuldīgas novada pašvaldība izsludina jau divpadsmito gadu.

Projekta pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 21. aprīļa plkst. 12.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.  Plašāka informācija pa tālr. 27020934 vai e-pastā santa.dubure@kuldiga.lv.