Biedrība "Darīsim paši" apstiprinājusi 50 projektu idejas

Biedrība

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” komisija šī gada 23. maijā pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu 50 projektu idejām, to īstenošanai novirzot 34394,29 EUR.

Uzsākot projektu vērtēšanu, konkursa komisija, kurā darbojas Daiga Mellere, Indra Iveta Gaile, Inese Astaševska, Agris Kimbors, Ģirts Vēvers un Terēze Strauta, par galveno prioritāti izvirzīja projekta sabiedrisko nozīmīgumu un ieguvumu iedzīvotājiem. Tāpat ņemta vērā projekta ilgtspēja, sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanās un ietekme uz vietas attīstību, ieguvēju skaits, kā arī finansiālais pamatojums, projekta oriģinalitāte un kvalitāte. Pirms lēmumu pieņemšanas komisija izlases kārtībā tikās ar projekta iesniedzējiem un iepazinās ar plānotajām iecerēm.

Šogad konkursam kopumā iesniegts rekordliels pieteikumu skaits – 104 projekti ar pieprasīto finansējumu 78488,14 EUR. Daļu no projektiem nebija iespējams atbalstīt finansējuma trūkuma dēļ, bet vairāki projekti neatbilda konkursa nolikumam, jo tajos bija paredzēti darbi, kuriem nepieciešami būvniecības dokumenti.

Ar “Darīsim paši” atbalstu iedzīvotāji šogad atjaunos atpūtas vietas pilsētās un pagastos, veiks daudzdzīvokļu ēku remontdarbus un kāpņu telpu remontus, sakārtos iekšpagalmus, papildinās brīvā laika pavadīšanas iespējas, labiekārtos telpas jauniešiem pagastos.

Apstiprinātie projekti jārealizē līdz 2023. gada 1. oktobrim.

IEVA BIRBELE, biedrības “Darīsim paši” administratīvā vadītāja

KONKURSA REZULTĀTI 

Uzsākot projektu vērtēšanu, konkursa komisija, kurā darbojas Daiga