Jauniešiem iespēja pieteikties projektam "Kurzemes inovāciju granti studentiem”

Jauniešiem iespēja pieteikties projektam

Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP) un Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) īsteno vērienīgu uzņēmējdarbības projektu “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jauniešiem! 

Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb KInGS mērķis ir sekmēt un attīstīt studējošo inovāciju spēju un uzņēmīgumu, t.sk. uzņēmējspēju, sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgu problēmu risināšanu, kā arī augstskolu un studējošo sadarbību stiprināšanu ar komersantiem.
 
Projekta galvenā un vienīgā mērķa grupa ir visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā virs 18 gadiem). Ko Tu iegūsi, piedaloties KInGS?
 • Jaunus kontaktus un ideju domubiedrus;
 • Stipendiju līdz pat 228 EUR mēnesī;
 • Kompetentu un profesionālu darba vadītāju;
 • Iespēju konsultēties pie Latvijā atpazīstamiem speciālistiem - mentoriem;
 • Finansiālu un materiālu atbalstu idejas realizācijai vai izpētei;
 • Iespēju piedalīties tīklošanās un motivācijas pasākumos, apmācībās un semināros Ventspilī un Liepājā;
 • Iespēju pretendēt uz galveno balvu – kopējais cikla balvu fonds ir 22 500 EUR.

Kā tas notiks?

 1. Izvēlies ideju no Ideju bankā (www.ej.uz/IdejuBanka) piedāvātajiem komersantu problēmjautājumiem vai iesniedz pats savu ideju.
 2. Izveido savu komandu vai darbojies viens. Ja vēlies darboties komandā, bet vēl neesi atradis domubiedrus, mēs palīdzēsim to izdarīt! 
 3. Iesniedz savu idejas pieteikumu Start-Up skolā (pirmsinkubācija) (VATP vai KBI) vai Studentu laboratorijā (pētnieciski ietilpīgs process) (VeA vai LiepU) (papildu info zemāk).
 4. Iesniedz granta pieteikumu kādam no projekta partneriem (VeA, LiepU, VATP vai KBI) drukātā formā vai elektroniski parakstītu sūti uz kings@inovacijugranti.lv.
 5. Pēc granta pieteikuma saņemšanas komisija to izskata un lemj par stipendijas piešķiršanu un iespēju pretendēt uz galveno balvu. Vērtēšanas kritēriji: www.ej.uz/GrantaVertesana
 6. Noslēdz līgumu par rezultātu sasniegšanu un stipendijas piešķiršanu Tev sešu mēnešu periodam.
 7. Komandas darbs - kopā ar darba vadītāju un komandas biedriem strādāsiet pie iesniegtā mērķa sasniegšanas.
 8. Starpaizstāvēšana - pēc trīs mēnešiem notiks pirmā starprezultātu prezentācija komisijai, kur tā lems par stipendijas piešķiršanu un dalību projektā turpmākajiem trim mēnešiem.
 9. Komandas darbs - kopā ar darba vadītāju un komandas biedriem strādāsiet pie iesniegtā mērķa sasniegšanas.
 10. Pēc sešu mēnešu darba notiks rezultātu prezentēšana komisijai, kurā ikviena komanda pretendēs uz galveno balvu. Paralēli darbam visu 6 mēnešu laikā plānoti vismaz 6 tīklošanās un motivācijas pasākumi un semināri, kas norisināsies gan Ventspilī, gan Liepājā.

Kā pieteikties?

Izvēlies:

Biznesa idejas pirms-inkubācija jeb Start-Up skola

 • Izaicinājums: potenciālā biznesa izveide un/vai attīstība (studentu pirms-inkubators)
 • Uzdevums: izpētīt un attīstīt jaunu produktu vai pakalpojumu
 • Darbs: praksē pielietojot teoriju, nostiprināt zināšanas un radīt reālu rezultātu.
 • Sasniedzamais rezultāts: jauns uzņēmums (Start-up), kas varētu pretendēt uz inkubatora, Altum vai investora atbalstu vai komercializējams produkts (prototips, know-how, patentējams rezultāts).
 • Pieteikuma forma idejai: www.ej.uz/StartUpSkola (Iesniedz līdz 19.09.)
 • Pieteikuma forma grantam: www.ej.uz/GRStartUpSkola (Iesniedz līdz 27.09.)

Pētniecība jeb Studentu laboratorija

 • Izaicinājums: pētnieciski ietilpīgs process definētas (zināmas/konkrētas) problēmas risināšanai ar mērķi izstrādāt jaunas tehnoloģijas, produktu, procesu vai pakalpojumu.
 • Uzdevums: izprast problēmu un rast tai risinājumu, izmantojot pētījumu metodes.
 • Darbs: praksē pielietojot zināšanas, tās nostiprināt un radīt reālu rezultātu.
 • Rezultāts: nozarēm un komersantiem svarīgo problēmjautājumu risināšana.
 • Pieteikuma forma idejai: www.ej.uz/StudentuLaboratorija (Iesniedz līdz 19.09.)
 • Pieteikuma forma grantam: www.ej.uz/GRStudentuLaboratorija (Iesniedz līdz 27.09.)

Piesakies! Vairāk informācijas meklē www.facebook.com/Kurzemesgranti vai raksti mums kings@inovacijugranti.lv Projekta partneri: Ventspils Augstskola (VeA), Ventspils Augststo tehnoloģiju parks (VATP), Liepājas Universitāte (LiepU), Kurzemes Biznesa inkubators (KBI), Ventspils Augstskolas attīstības fonds (VeAF).