Mācībām pieaugušajiem iespējams pieteikties vēl tikai līdz 24. februārim

Mācībām pieaugušajiem iespējams pieteikties vēl tikai līdz 24. februārim

Pieteikties iespējams vēl tikai līdz 24. februārim

Šobrīd, piesakoties mācībām 7. kārtā, ir iespējams izvēlēties kādu no gandrīz 800 programmām izglītības iestādēs visā Latvijā. Izglītības programmās var pieteikties jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu.

Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai augstskolas studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi sedz 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Šajā mācību kārtā iespējams pieteikties mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā WWW.MACIBASPIEAUGUSAJIEM.LV .