Pašvaldība organizē nekustamo īpašumu izsoli

Pašvaldība organizē nekustamo īpašumu izsoli

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 31.01.2019. domes lēmumu (prot. 1, 3. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un dzīvoklis “Pumpuri”-30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.

  • Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 31.01.2019. domes lēmumu (prot. 1, 3. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 009 0053. Nosacītā cena EUR 99400,00 (deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 13.03.2019. plkst.10.00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 12.03.2019. plkst.16.00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

NOTEIKUMI

 

  • Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 16, 8. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - dzīvoklis “Pumpuri”-30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6229 900 0175. 

Nosacītā cena EUR 1400 (viens tūkstotis četri simti euro). Izsoles laiks 07.02.2018. plkst.10.00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 06.02.2018. plkst.16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.”

NOTEIKUMI