Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centram jauna vadītāja

Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centram jauna vadītāja

Ar 2020. gada 3. februāri amatā stājās Aivita Staņeviča, kuru līdz šim zinājām kā Skrundas novada sporta darba organizatori. Tagad viņa pieņēmusi jaunu izaicinājumu un turpmāk vadīs Skrundas novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centru.

Aivita beigusi Liepājas Universitātes studiju programmu “Kultūras vadība”. Pēdējos trīspadsmit gadus strādājusi Skrundas novada pašvaldībā, kur viņas pārziņā bija sporta organizatoriskie darbi un pasākumu organizēšana. Strādājot kopā ar kultūras nama kolēģēm, viņas izglītība, skatījums un idejas ir noderējušas arī dažādu kultūras pasākumu tapšanā. Aivitas Staņevičas hobijs ir fotografēšana, kur dažnedažādās fotogrāfijās viņa iemūžinājusi Skrundas novadu un parādījusi tā krāšņumu un pārmaiņas vairāku gadu garumā.

Kā atzīst Aivita, "man kā Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai galvenie uzdevumi būs apkopot Skrundas novada apskates objektus un rast iespēju tūrisma norāžu zīmju uzstādīšanai ārpus pilsētas. Tas savukārt palīdzētu mūsu viesiem un ceļotājiem vieglāk atrast interesējošos objektus. Šis darbs būtu veicams kopā ar Skrundas novada pagastu vadību, jo tad informācija būtu apjomīgāka. Turpināšu darbu pie jau iesāktajām idejām - šogad plānota Skrundas novada un pilsētas vizuālās identitātes izstrāde, jo mums nav sava logo, kas skaidri parāda mūsu novada unikālās vērtības. Vizuālās identitātes stratēģija neparedz mainīt novada ģerboni un karogu, kas ir oficiāli apstiprināta simbolika, bet logo sniegs daudz plašāku un daudzveidīgāku pielietojumu, saglabājot mūsu atpazīstamību un vietas identitāti".

Jaunā Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja atklāj, ka plāno organizēt izzinošu pasākumu ”Viena diena Skrundas novadā’’ par mūsu novada interesantākajām vietām. Šī pasākuma ietvaros, izmantojot automašīnu, ikvienam būs iespēja vienas dienas laikā daudz pamatīgāk iepazīt Skrundas novadu.

A. Staņeviča teic: “Uzņēmējdarbības jomā Skrundā ir jūtams uzplaukums, to labi var redzēt pēc pieteikto dalībnieku skaita Kurzemes uzņēmēju dienās, kuras notiks aprīļa sākumā Ventspilī. Šogad Skrundas novada stends būs daudzveidīgs un pamanāms. Mums ir ar ko lepoties, un to novērtēju. Mans uzdevums ir atbalstīt uzņēmējus pašvaldības iespēju robežās un gada noslēgumā šīs sniegtās atbalsta iespējas gribētu apkopot, jo tikai tad var redzēt patiesos atbalsta funkcijas apmērus. Skrunda atrodas ļoti labā vietā, un tā gaida uzņēmīgus un darbīgus cilvēkus. Veidosim nākotni kopā!”

Teksts: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Foto: Mikus Staņevičs