Ventspils un Kuldīgas novados vēl 20 cilvēki no jauna iekļāvušies izglītībā vai nodarbinātībā

Ventspils un Kuldīgas novados vēl 20 cilvēki no jauna iekļāvušies izglītībā vai nodarbinātībā

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sadarbībā ar Biedrību “Mini SD” īstenotā motivācijas un atbalsta programma cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem,  iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ Ventspils un Kuldīgas novados. Laika posmā no 2022.gada marta līdz septembrim motivācijas programmas noslēdzošajā periodā no 61 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā, atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā 20 cilvēkam jeb 33%.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizpriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.

Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu un mazinātu sociālo atstumtību, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Motivācijas programma ir īstenota no 2018.gada dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta pakalpojumus - sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu u.tml pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Saņemtais atbalsts ir neatsverams un ir bijis būtisks pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palīdzot dalībniekiem apzināties risināmās problēmas, piedāvājot situācijai atbilstošākos risinājumus un iespējamās izaugsmes iespējas,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Ventspils un Kuldīgas novados  kopš 2020.gada atbalsts kopā sniegts 180 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem  59 jeb 33% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

Pārmaiņu aģents jeb sociālais darbinieks katram dalībniekam bija ne tikai kā iedvesmotājs un motivētājs, bet bieži vien arī kā vistuvākais cilvēks, kam varēja uzticēt lietas, kuras ilgi bijušas nepateiktas. Piemēram, kāds dalībnieks beidzot sakārtoja savas īpašuma lietas, cits sāka darboties labdarībā, kāds spēja pielikt punktu ilgstošai atkarībai vai vardarbībai. Motivācijas programma sniedza iespēju noticēt savām spējām un realizēt senus nepiepildītos sapņus. Vairāki projekta dalībnieki uzsāka apgūt profesijas, par kurām bija sapņojuši jau bērnībā.  Kā vislielāko ieguvumu dalībnieki min piedalīšanos grupu nodarbībās.

“Dalībnieki, kuri bija iesaistījušies Motivācijas programmā, guva vērtīgu pieredzi sevis pilnveidošanā un motivāciju uzlabot savu līdzšinējo dzīves situāciju, guva pārliecību par izglītības nepieciešamību un nozīmi veiksmīgas turpmākās karjeras izveidē un iedrošinājumu darba meklējumu īstenošanā. Daudzi dalībnieki jūtami uzlaboja komunikācijas prasmes, atkal satikās vai apvienojās ar saviem ģimenes locekļiem,  paplašināja savu sociālo kontaktu loku, kā arī apguva dažādas jaunas radošas un mūsdienīgas prasmes. Patiess prieks par katru veiksmes stāstu, ko varam izstāstīt citiem, par katru, kurš tagad ar lepnumu saka, “Paldies, bet tālāk es PATS!”,” stāsta reģionālā koordinatore Anda Vītola.

Motivācijas programma Latvijā tiek īstenota kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros, un šogad programma noslēgsies. Šajā laikā visā Latvijā dažāda veida motivācijas un atbalsta pakalpojumus ir saņēmuši 3240 iedzīvotāju.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.