Informācija par augu aizsardzības apliecību pagarināšanu

Informācija par augu aizsardzības apliecību pagarināšanu

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Kuldīgas KB organizē apmācības zināšanu atjaunošanai 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.

Apmācības notiks 17.01.2019. plkst. 10.00, Pilsētas laukumā 4, "Mārtiņzālē", Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 15.01.2019.
SIA LLKC Kuldīgas biroja vadītājas/augkopības konsultantes Daigas Melleres, mob. tālr. 20264175, e-pasts daiga.mellere@llkc.lv.