Kuldīgas novada Rudbāržu pagastā konstatēta mājas cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri

Kuldīgas novada Rudbāržu pagastā konstatēta mājas cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri

Kuldīgas novada pašvaldība saņēmusi oficiālu apstiprinājumu par mājas cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri Rudbāržu pagastā. Uzreiz pēc informācijas saņemšanas tajā pašā dienā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa sasauca operatīvo sanāksmi jautājuma risināšanai un turpmākās rīcības koordinēšanai, piedaloties visiem atbildīgajiem dienestiem. 

Saistībā ar cūku saslimšanu Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu ar aizsardzības zonu 3 km rādiusā ap skarto novietni Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Skrundas pagastā un Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagastā un karantīnu ar uzraudzības zonu 10 km rādiusā ap skarto novietni Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Laidu, Ranķu, Skrundas pagastā un Skrundas pilsētā, kā arī Dienvidkurzemes novada Embūtes, Kalvenes un Kazdangas pagastā

Skartajā saimniecībā Pārtikas un veterinārais dienesta uzraudzībā un vadībā notiek visi pasākumi slimības likvidācijai. Kuldīgas novada pašvaldības policija un Valsts policija Pārtikas un veterinārais dienestu atbalsta, diennakts režīmā nodrošinot skartās novietnes teritorijas uzraudzību.  

Karantīnas laikā abās zonās noteikta virkne ierobežojumu. Galvenokārt tie saistīti ar aizliegumu veikt cūku kustību un pārvietošanu. Tāpat aizliegts laist pārtikas apritē svaigu mājas un savvaļas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības zonā. Noteiktas dažādas prasības higiēnas pasākumu veikšanai, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra ierosinātāja izplatīšanos. Par mirušu vai slimu cūku nekavējoties jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums, kur ierobežojumi uzskatīti, kā arī karte, kurā redzama karantīnas aizsardzības zonas un uzraudzības zonas teritorija, publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2022/131.12

Aicinām visus novada lauksaimniekus, kuri savās saimniecībās audzē cūkas, ievērot maksimālu piesardzību, lai nepieļautu mājas cūku inficēšanos ar Āfrikas cūku mēri.

Tāpat atgādinām visiem, kuri dodas mežā pastaigāties, sēņot vai ogot – ja mežā pamanāt mirušu mežacūku, par to nekavējoties jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests. Dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes kontakti: dienvidkurzeme@pvd.gov.lv, +371 63401900, +371 63401902. Plašāka informācija iedzīvotājiem par Āfrikas cūku mēri:  https://www.pvd.gov.lv/lv/iedzivotajiem