Profesionālas bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem

Profesionālas bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem

Atgādinām, ka aizvien ir pieejamas bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam!

Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķiveicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē.

Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas vēl līdz 2019. gada nogalei. Tādēļ aicinām lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.

 

Konsultantu kontaktinformācija pieejama pielikumos.

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

 

Pielikums Izmērs
 konsultaciju_jomas-pakalpojumu_nosaukumi.pdf 58.65 KB
 lopkopibas_konsultanti.pdf 103.41 KB
 augkopibas_konsultanti.pdf 85.53 KB
 ekonomikas_konsultanti.pdf 126.86 KB
 mezsaimniecibas_konsultanti.pdf 101.86 KB