Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) vērš uzmanību, ka šī gada 15.augusts ir pēdējais datums, kad ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav Eiropas Savienības (ES) nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

Savukārt 15. septembris ir termiņš, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

Detalizēta informācija par svarīgiem datumiem platību maksājumos ir skatāma LAD mājaslapā.

Ievērībai!
Gadījumos, ja nelabvēlīgu laikapstākļu (spēcīgas lietavas un/ vai platības applūšana) dēļ nav iespējams veikt zālāju apsaimniekošanu atbilstošos termiņos un izpildīt visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, aicinām par to informēt dienestu.

Tālrunis uzziņām: 67095000.