Novada izzināšana kā svētki

Kāda ir vieta, no kuras nākam un kurā dzīvojam? Skolās šīs zināšanas tiek integrētas dažādos mācību priekšmetos. Tā ir arī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā. Bet Miķeļdienas noskaņās te sarīkoja svētkus visai skolai un ielai, kurā tā atrodas – Pētera ielai. Vienā pusē tai ir jaunā, otrā vecā skolas ēka. Svētki bija kā visaptveroša novada mācības diena, kad ne tikai stundās atsevišķi izzināt šo ielu, bet arī visiem kopā to izstaigāt, izdejot un romantiski izbaudīt zirga pajūgā. Turpina Skrundas TV.