Skrundā aizvadīta Karoga diena

Pirmo kalpakiešu uzvarēto kauju pēc ilgas atkāpšanās lielinieku pārspēka priekšā īpaši atceras Skrundā, jo šī bija pirmā atbrīvotā vieta. Kauja 1919. gada 29. janvārī ilga aptuveni 3 stundas. Tā nesen izveidotās Latvijas valsts aizstāvjiem deva ticību un lika sasparoties. Pēc nozīmīgā notikuma Skrundā uzvaras sekoja viena pēc otras, līdz 1920. gada 11. augustā tika parakstīts miera līgums. Skrundā 29. janvāris ir Karoga svētki. Šogad goda vietā bija Pirmā Latviešu atsevišķā bataljona un Kurzemes kājnieku divīzijas vēsturiskie karogi. Turpina Skrundas TV.