Skrundā pārspriež iespējas cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai

Lai runātu par cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba vidē un sabiedrībā, Skrundā notika tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un darba ņēmējiem. Šī ir viena no Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” realizētajām aktivitātēm Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “I Can Work”. Projekts paredzēts līdz 2023. gadam, un tas tiek īstenots ar Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu. Vairāk stāsta Skrundas TV.