Mācību procesa organizēšana Skrundas novada izglītības iestādēs

Informācija par mācību procesa organizāciju Skrundas novada izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 laikā.

  • Nīkrāces pamatskola:

Mācību darba organizācija Nīkrāces pamatskolā 2020./2021. mācību gadā un piesardzības pasākumu īstenošana, saistībā ar COVID-19 un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, Rīgā, 2020. gada 9. jūnijā

  • Skrundas vidusskola

Kārtība par mācību procesa organizēšanu epidemioloģisko ierobežojumu laikā Skrundas vidusskolā