Informācija Lēnu baznīcas kapos apbedīto piederīgajiem

Pagājušajā nedēļā Lēnu Romas katoļu baznīcas kapos vēja gāzts koks krītot skāris atsevišķus kapu pieminekļus. Šobrīd kopīgiem spēkiem ir novērsti postījumi - nokritušais koks sazāģēts un tiek aizgādāts prom. Piederīgie aicināti pārliecināties klātienē, vai nav skartas viņu piederīgo atdusas vietas un bojāti kapu pieminekļi.