Aicina darbā IT speciālistu

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000035590izsludina pieteikšanos uz Informācijas un tehnoloģiju nodaļas Informācijas tehnoloģijas speciālista amata vakanci – ar darba vietu Skrundas pilsētās pārvaldē un apkalpošanas teritoriju Skrundas pilsētas un apkārtējo pagastu Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienības.

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

IZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

 • augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu students) informācijas tehnoloģiju nozarē;
 • profesionālā vidējā izglītība informācijas tehnoloģiju nozarē;
 • Darba pieredze datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošanā, remontdarbos un diagnostikā var tikt vērtēta kā priekšrocība.

NEPIECIEŠAMĀS PRASMES, SPĒJAS UN ZINĀŠANAS:

 • Datorprasmes:
 • zināšanas par operētājsistēmām Microsoft Windows;
 • zināšanas datortehnikas uzbūvē un arhitektūrā;
 • zināšanas datortīklu, komunikāciju tīklu uzbūvē, to uzturēšanā;
 • iemaņas darbā ar populārāko Microsoft, u.c. ražotāju biroja programmatūru.
 • Komunikāciju prasmes, atbildības sajūta un precizitāte.
 • Svešvalodu zināšanas amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

 • uzstādīt un konfigurēt datortehniku, instalēt, uzturēt un konfigurēt lokālā, ieskaitot bezvadu, datortīkla iekārtas, datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes;
 • nodrošināt lietotāju darba staciju uzturēšanu, apkopi, visu nepieciešamos IKT resursus pieslēgšanu darba vietām, veikt sīkus datortehnikas remontdarbus;
 • novērst pašvaldības darbinieku (lietotāju) pieteiktās, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) procesu problēmas;
 • veikt dokumentācijas, specifikāciju sagatavošanu un lietošanas instrukciju izstrādi, auditu un inventarizāciju;
 • konsultēt pašvaldības iestādes e-pakalpojumu ieviešanā un uzturēšanā;
 • sniegt lietotājiem atbalstu ar specializēto programmatūru saistītos jautājumos un pašvaldības iestāžu organizētos pasākumos;
 • apmācīt pašvaldības iestāžu darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu darba pienākumu izpildei.

PIEDĀVĀJAM:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1247,- eiro;
 • sociālās garantijas.

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Darbam nepieciešams sadarbspējīgs Covid - 19 sertifikāts.

Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 4.februārim plkst. 1600, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu dome@kuldiga.lv līdz 2022.gada 4.februāra plkst.16:00. Informācija pa tālr. 63322795