Ko apskatīt Skrundas pagastā

Ko apskatīt Skrundas pagastā

Es daru un man sanāk – Skrundas pagasts lepojas ar enerģiskiem ļaudīm

Turpinām rubriku “Iepazīsti Kuldīgas novadu”, kurā stāstām par mūsu pagastiem un pilsētām, parādot spilgtākās un interesantākās vietas, cilvēkus, notikumus, nozīmīgākās kultūras norises un pasākumus.

Šonedēļ uzmanības centrā – Skrundas pagasts. Skrundas pagasts ir viena no Kuldīgas novada administratīvajām teritorijām, Ventas abos krastos. Teritorija sastāv no divām atsevišķām daļām, lielākā no kurām atrodas Ventas labajā krastā un dienvidos no Skrundas pilsētas. Robežojas ar sava novada Skrundas pilsētu un Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces, Snēpeles (pa Ventu) un Vārmes pagastiem, Saldus novada Zirņu un Pampāļu pagastiem.

KO NOTEIKTI APSKATĪT SKRUNDAS PAGASTĀ?

Cieceres avots – Avots atrodas Cieceres upes krastā blakus tiltam pār upi, aptuveni 150 metrus uz ziemeļiem no autoceļa A9. Pieeja avotam ir labiekārtota.


Gobdziņu klintis, ala – vienas no ainaviskākajām klintīm Kurzemē, ap 400 m garas un ar 26 m garo Gobdziņu alu, kas ir otra garākā Kurzemē. Klintis atrodas dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā.

Gobdziņu gravas ūdenskritums – Ūdenskrituma augstums 2,3m, platums 0,4 -0,5m. Vienas pakāpes ūdenskritums, augšmalu 0,6m biezumā veido lodīšu smilšakmens, pārējais – 1,6m augstumā – baltais smilšakmens.

Ketleru ūdenskritums – Ketleru ūdenskritums atrodas Skrundas pagastā – Ventas upes labajā krastā, aptuveni 150 metru attālumā no tās un 500 metru uz ziemeļaustrumiem no pamestajām Ketleru mājām. Ūdenskritums ir izveidojies Ketleru gravā, kas ietilpst Ventas un Šķerveļa ielejas dabas liegumā.

Akmens tilts pār Klūgas upi – Pumpuru ciemā, Skrundas-Ezeres ceļa malā, vietā, kur ceļš iet pār Klūgas upīti, atrodas senatnīgs, 19. gadsimtā būvēts, mūra tilts ar divām pusloka arkām. No šī tilta uz mūra tiltiņu paveras lielisks skats, ko bagātina akmeņainā upes gultne un kupliem kokiem apaugušie krasti. Šis objekts ir vizuāli ļoti pievilcīgs un piemērots gan velo braucējiem, gan garāku pastaigu cienītājiem.

SKRUNDAS PAGASTS LEPOJAS

“Es daru un man sanāk”  – tāds ir Skrundas pagasta iedzīvotāju moto – kopā tiek radītas idejas un rastu risinājumi, kā tās realizēt. Pagastā dzīvo radošas personības un amatnieki, kuri sniedz meistarklases citiem. Tāpat pagastā ir aktīvas saimniecības, kurās audzē liellopus, dažādas lauksaimniecības kultūras, kā arī vietējie nodarbojas ar biškopību. Pagastā iedzīvotāji darbojas arī viesmīlības biznesā, rūpējoties gan par vietējo gan iebraucēju labsajūtu.

Jaunmuižā veic ielu virsmas apstrādi – Jaunmuižā, atjaunojot esošo segumu un veicot divkārtu virsmas apstrādi, kā rezultātā uzlabota ceļa kvalitāte un  braukšanas apstākļi.


Darīsim paši Jaunmuižā – lai veicinātu Jaunmuižas vides labiekārtošanu un paplašinātu jaunmuižnieku lietderīga laika pavadīšanas iespējas, arī neformālā iedzīvotāju apvienība Jaunmuižas darošais kvartāls piedalījās pašvaldības iniciatīvu projektu konkursā “Darīsim paši”! Projekta laikā atjaunots volejbola laukums, iegādāts jauns volejbola tīkls. Pilnveidots futbola laukums – nokrāsoti futbola vārti, uzlikts tīkls vārtiem. Iekopta ugunskura vieta atpūtas brīžiem – izgatavoti sezonāli izmantojami soliņi, atjaunoti esošie soliņi.

Jaunmuižas darošais kvartāls – Arī Jaunmuižas darošais kvartāls rada vidi pats. Neliels ieskats no pēdējā laikā paveiktā. Iespēja pašiem labiekārtot un uzkopt jau iesākto – https://kuldigasnovads.lv/realizeti-konkursa-darisim-pasi-projekti/

SKRUNDAS PAGASTA TRADĪCIJAS

Savējie Jaunmuižā – Jaunmuižā uz kopēju saietu pulcējās kupls skaits bijušo un esošo jaunmuižnieku. Atmiņu daudz – par bērnības blēņu darbiem, jaunības trakumu, kopējām darba gaitām. Ar siltumu un mīļumu sirdī viens otru – draugi, kolēģi, paziņas satiekas un bauda kopā būšanu – https://www.skrunda.lv/lv/parvalde/parvalde/aktualitates/saieta-jaunmuiza-pulcejas-ap-100-dalibnieku-/


Sportojam kopā – pateicoties sporta organizatora Kārļa Kliemaņa iniciatīvai, sadarbībā ar Skrundas jauniešu centru, regulāri notiek dažādas radošas sporta aktivitātes Jaunmuižā.

Dziesmu duelis Jaunmuižā – Azarts, neatlaidība, asprātība un mīlestība uz dziesmu – tieši tā varētu raksturot „Dziesmu dueli” Jaunmuižā, kas priecē kā lielus tā mazus.

https://www.youtube.com/watch?v=KhJKF8N7D18