Paziņojums par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, nodošanu publiskai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, nodošanu publiskai apspriešanai

2019. gada 28. novembra Skrundas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu publiskai apspriešanai”.

Dome nolēma:

  1. nodot publiskai apspriešanai detālplānojumu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 004 0142, no 02.12.2019. līdz 16.12.2019.,
  2. detālplānojumu izvietot Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā klientu apkalpošanas centā Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā,
  3. noteikt, ka ar detālplānojumu var iepazīties publiskās apspriešanas noteiktā laikā katru darbadienu darba laikā un iesniegt rakstiskus priekšlikumus personīgi Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā klientu apkalpošanas centā Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, vai nosūtot pa pastu, vai e-pastu dome@skrunda.lv.

Detālplānojums