Aizvadīta Skrundas novada uzņēmēju kārtējā tikšanās

Aizvadīta Skrundas novada uzņēmēju kārtējā tikšanās Šajā tikšanās reizē, 16. decembrī, informāciju par aktualitātēm sniedza un uz interesentu jautājumiem atbildēja Valsts darba inspekcijas, Kurzemes Biznesa inkubatora, Hipotēku bankas, bankas Citadele un Skrundas novada pašvaldības pārstāvji. Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja - galvenā valsts inspektore Dzintra Pētersone, tuvojoties gada noslēgumam un pārejai uz eiro, informēja, ka, pārrēķinot darbinieku darba samaksu no latiem uz eiro, darba līgumi nav jāpārslēdz, un aicināja pārrēķināšanu veikt godprātīgi. Uzņēmēji tika arī mudināti izvērtēt darba vides riskus un attieksmi pret darba aizsardzību un neaizmirst par obligātajām veselības pārbaudēm. Diskusijā par situāciju mežistrādes nozarē inspektore atklāja, ka ir uzsāktas sarunas par Ministru kabineta noteikumu izstrādi, kas aizliegs mežizstrādē nodarbināt pašnodarbinātas personas – ar pašnodarbinātām personām parasti netiek slēgts rakstveida darba līgums, un visbiežāk tās neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, tādējādi tām ir liegta sociālo garantiju saņemšana. Izskanēja arī aicinājums rūpīgi izvērtēt visus nosacījumus, ko sevī ietver pašnodarbinātā statuss un darba veikšana uz uzņēmuma līguma vai autoratlīdzības līguma pamata, atgādinot, ka tikai darba līgums nodrošina pilnu sociālo aizsardzību. Kurzemes Biznesa inkubatora (KBI) Saldus filiāles projektu vadītāja Marta Reboka pastāstīja par KBI piedāvātajiem pakalpojumiem, izklāstot, kā biznesa ideju realizācijai tiek veikta personāla atlase, strādāts pie produktu un zīmolu dizaina, piesaistītas investīcijas un kāda infrastruktūra ir pieejama. Skrundas novada uzņēmējiem sagatavoto prezentāciju var aplūkot ŠEIT.  Par Hipotēku bankas piedāvājumu, kuras jaunais statuss un nosaukums ar nākamā gada sākumu būs VAS ”Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, informēja Hipotēku bankas Liepājas filiāles ESF Kredītprojektu vadītāja Zaiga Jaunzeme. Skrundas novada uzņēmējiem sagatavoto prezentāciju var aplūkot ŠEIT. Uzņēmējus aicinot kļūt pamanāmākiem, izmantot iespējas un realizēt jaunas idejas, par bankas Citadele piedāvājumu informēja bankas Citadele Saldus filiāles vadītāja Ilze Grundmane. Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte izklāstīja aktuālo situāciju Skrundas novadā, informējot par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, lielākajiem novada uzņēmumiem un nodarbinātības līmeni, kā arī aicināja uzņēmējus uz aktīvāku saziņu un ideju apmaiņu, lai attīstītu un pilnveidotu uzņēmēju un pašvaldības sadarbību. Aicinām Skrundas novada uzņēmējus izmantot iespēju kļūt pamanāmākiem un pastāstīt par savu uzņēmumu! Lūdzam aizpildīt uzņēmuma apraksta veidlapu un kopā ar uzņēmuma logo un/vai fotogrāfijām nosūtīt uz e-pasta adresi didzis.strazdins@skrunda.lv. Veidlapa pieejama ŠEIT. Šo informāciju ievietosim Skrundas novada pašvaldības mājas lapas www.skrunda.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.   Teksts – Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists