Bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkurss

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkurss Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursu 2013./14. mācību gada vasaras brīvlaikā, paredzot līdzfinansējumu nometņu organizēšanā.   Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un speciālās pašizpausmes brīvlaiku periodā.

Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā, kas pieejams ŠEIT.

Nometņu projekti iesniedzami Skrundas novada domes Izglītības nodaļā, Raiņa ielā 11 līdz 2014. gada 28. maijam plkst. 16.00.
Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja