Domes sēdē apstiprināta Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļa

2020. gada 10. novembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 671, kuri nosaka kārtību un nosacījumus, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas.

Pamatojoties uz šiem noteikumiem, Skrundas novada pašvaldībai kā reorganizējamajai pašvaldībai (pašvaldība, kas pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas nodod tai piekrītošās institūcijas, finanses, mantu, tiesības un saistības iegūstošajai pašvaldībai) jāsagatavo reorganizācijas plāns, kurš sastāv no konstatējumu daļas un pielikumiem, kuros norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām, mantu un saistībām.

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2, tabula 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3