Godināsim pedagogus!

Godināsim pedagogus! 7. oktobrī plkst. 14.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā ikviens aicināts darba jubilejās godināt pedagogus un baudīt lirisku koncertu, kurā muzicēs Inita Āboliņa un Normunds Ķietis no grupas “Lauku muzikanti”.   Pedagogu darba jubilejas 2016./2017. m.g.
Skrundas vidusskola
Daina Ļaudaka 50 g.
Baiba Eversa 30 g.
Inese Bartuševica 30 g.
Agita Dēvica 25 g.
Agris Druvaskalns 15 g.
Vineta Hildebrante 15 g.
Dace Trukšāne 10 g.
Skrundas Mūzikas skola
Svetlana Zlobina 45 g.
Sandra Nikovska 35 g.
PII  "Liepziediņš"
Dzintra Eglīte 40 g.
Inese Ekšteine 35 g.
Skaidrīte Valinska 35 g.
Inese Karlsone 20 g.
Aija Muceniece 10 g.
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola
Zenta Dene 40 g.
Dzintra Buta 30 g.
Dzintars Strauts 30 g.
Daina Vēreniece 30 g.
Regīna Siliņēviča 30 g.
Dagnija Daiga Grundberga 25 g.
Ina Meistere 25 g.
Vaclovs Svažs 20 g.
Jaunmuižas pamatskola
Inga Rence-Remte 15 g. kā iestādes vadītāja
Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs
Aldis Kliemanis 20 g.
Biruta Liepa 50 g.
Ramona Kuļvinska 10 g.
Skrundas novada mākslas studija
Dace Kudore 25 g.
Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja