Plānots atsākt darbus tranzītielā

Plānots atsākt darbus tranzītielā Līdz ar pavasara iestāšanos plānota būvdarbu atsākšana Ventas un Liepājas ielas (autoceļa A9) rekonstruējamā posmā Skrundā. Pēc būvuzņēmēja SIA “Saldus Ceļinieks” sniegtās informācijas darbi tiks atsākti jau 16. martā.   Kā zināms, decembrī pēc darbu pabeigšanas tranzītiela tika nodota pašvaldībai ziemas uzturēšanai. Neskatoties uz būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, darbs pie projekta īstenošanas turpinājās arī ziemas periodā: materiālu pasūtīšana, satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām, tehniskā projekta izmaiņu izstrāde un saskaņošana, u.tml. Tā kā būvdarbu izpildes termiņš ir ļoti īss (līdz 2015. gada augustam), būvdarbu gaita būs ļoti intensīva, vienlaicīgi darbs notiks vairākos ceļa posmos. Lai iedzīvotājus un satiksmes dalībniekus informētu par gaidāmiem satiksmes ierobežojumiem, publicējam pirmās satiksmes organizācijas shēmas, kuras būs spēkā no būvdarbu uzsākšanas brīža. Tās paredz slēgt Raiņa ielu Kuldīgas virzienā posmā no Ventas ielas (A9) līdz Liepājas ielai, novirzot satiksmi Liepājas virzienā pa Liepājas un Stūra ielu, Saldus virzienā – pa Saldus ielu. Satiksme būs ierobežota arī Ventas ielā (A9) posmā no krustojuma ar Saldus ielu līdz Raiņa ielai, kur reversīvo kustību nodrošinās ar luksoforu. Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem projekta īstenošanas gaitā būs pieejama arī Skrundas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Satiksmes ierobežojumi uz A9 Skrundā”. Projekts “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46) tiek īstenots ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansiālu atbalstu.    Informāciju sagatavoja: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja