Raņķenieki!

Raņķenieki! Sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 98. gadadienu teiksim paldies pagasta ļaudīm par labiem darbiem, palīdzību līdzcilvēkiem, atsaucību un aktīvu darbu. Anketas jāizpilda pēc izvēles: pagastā, veikalā, bibliotēkā un jāievieto tām domātajās kastītēs no 2. novembra līdz 13. novembrim. Būsim aktīvi! Anketu var arī LEJUPIELĀDĒT ŠEIT un pēc aizpildīšanas nosūtīt uz e-pasta adresi aijazeme@inbox.lv. Informāciju sagatavoja: Aija Zeme, Raņķu kultūras darba organizatore