Tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi Skrundā

Tiek atsākti tranzītielas rekonstrukcijas darbi Skrundā Līdz ar pavasara iestāšanos atsākusies projekta “Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošana, kuras rezultātā tiks atjaunots vairāk nekā 2 km garš tranzītielas jeb valsts nozīmes autoceļa A9 posms cauri Skrundai. Tā kā rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz 2015. gada augustam, būvdarbu gaita būs ļoti intensīva, un darbs notiks vienlaicīgi vairākos ceļa posmos. No 19. marta Raiņa iela tiek slēgta posmā no Ventas ielas līdz Liepājas ielai Kuldīgas virzienā, satiksmi Liepājas virzienā novirzot pa Liepājas un Stūra ielu, bet satiksmi Saldus virzienā – pa Saldus ielu. Satiksme būs ierobežota arī Ventas ielā (A9) posmā no Saldus ielas līdz Raiņa ielai, kur reversīvo kustību nodrošinās ar luksoforu.   Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem projekta īstenošanas laikā pieejama arī Skrundas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Satiksmes ierobežojumi uz A9 Skrundā”. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un satiksmes dalībniekus ievērot arī papildus izvietotās ceļa zīmes un izturēties ar izpratni pret rekonstrukcijas darbiem un ar to saistītajām satiksmes organizācijas izmaiņām Skrundā! Projekts “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46) tiek īstenots ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansiālu atbalstu. Būvdarbus veic SIA “Saldus ceļinieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “FIRMA L4”. Projekta kopējās izmaksas ir 3,7 milj. EUR. Informāciju sagatavoja: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja Foto: Didzis Strazdiņš