AS "Latvenergo" rīko izsoli īpašumam Ventas ielā 6A, Skrundā

AS

AS "Latvenergo" informē, ka ir apstiprināti izsoles noteikumi Nr. 01ND00-06/10 "Izsoles noteikumi AS "Latvenergo" nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6209 003 0174  Ventas ielā 6A, Skrundā pārdošanai". Izsole paredzēta 26.07.2019. Izsoles sākumcena 93 000 EUR.

Izsoles noteikumi

Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu AS "Latvenergo" mājas lapā: https://bit.ly/30ehjkC