Izsludina konkursu uz vakanto Kuldīgas novada Skrundas vidusskolas direktora amatu

         

 

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.nr.90000035590 izsludina konkursu uz vakanto Kuldīgas novada  Skrundas vidusskolas  direktora amatu

Prasības:

1. Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu.
2.  Atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
3. Valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas 3. Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; .
4. Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadībā
5.  Par 4. punktā minēto izglītības vadības darbu tiek uzskatīts:

- darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
- cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko jomu vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

1. Motivēta pieteikuma vēstule;
2. Īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
3. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
4. Rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas);

Atalgojums: 1286 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās termiņš no 2022.gada 2.maija līdz 20.maijam ieskaitot.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu DOME@KULDIGA.LV līdz 2022.gada 20.maija plkst.16:00. Informācija pa tālr. 63350076.

Iesniedzot prasītos dokumentus, kandidāts piekrīt viņa personas datu apstrādei.

 

Nolikums_Skrundas_vidusskolas_direktors