Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti

No 2019. gada 15. līdz 20. jūlijam Skrundas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem bija iespēja paust savu viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) plānoto administratīvi teritoriālo reformu.

Iedzīvotāju aptaujā par Skrundas novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām uz jautājumu “Vai Jūs atbalstāt Skrundas novada, kā pastāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas, saglabāšanu?” kopā piedalījušies 265 (6,4%) Skrundas novadā deklarējušies iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, par pamatu ņemot 15.07.2019. PMLP Iedzīvotāju Reģistra datus, kas noteica, ka uz doto brīdi Skrundas novadā ir deklarējušies 4971 iedzīvotājs, no kuriem balsstiesīgie ir 4123 (18 gadi un vecāki). 87% no šiem iedzīvotājiem ir  “Par” Skrundas novadu, kā autonomu teritoriju, 9,4 % “Pret”, 3,6% “Cits” viedoklis.

24. jūlijā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un domes deputāti Kuldīgā tikās ar VARAM ministru Juri Pūci, lai diskutētu par VARAM un novadu redzējumu saistībā ar plānoto reformu. Kā atzina domes priekšsēdētāja: “Sadarbība daudzās jomās ir ļoti svarīga. Iedzīvotājus satrauc sabiedriskais transports un nokļūšana līdz pakalpojuma saņemšanas centram. Nevar tikai uzzīmēt karti. Ir jādomā plašāk un jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis.”

Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste