Apstiprināts projekts "Kopā"

Apstiprināts projekts

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas un Alsungas novada pašvaldību īstenos kopprojektu “Kopā”, kura mērķi ir attīstīt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jauniešu līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbalstam vietējā līmenī, veicinot kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni.

Projekta laikā tiks izveidota darba grupu, kurā ietilpst jaunatnes darbinieki, speciālisti un jauniešu NVO pārstāvji, kuru tikšanās loma - pieredzes apmaiņa un katras no iesaistīto pušu pieredzes apguve. Projekta ietvaros plānoti arī pieredzes apmaiņas braucieni, lai katrā no vietām izzinātu darba ar jaunatni izmantoto metodiku, instrumentus, ka arī starpnovadu jauniešu saliedēšanās aktivitāte un apmācības par jauniešu iniciatīvas projektu izstrādi.

Projekta aktivitāšu būtiskākais mērķis ir ne tikai rast vienotu izpratni par darbu ar jaunatni, lai sekmētu vienmērīgu Jaunatnes politikas attīstību, virzību novadu apvienošanas rezultātā, bet arī uzlabot jauniešu iespējas pilnveidot savas prasmes un zināšanas.

Sīkāku informāciju par projektu var uzzināt, sazinoties ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Ievu Kaltnieci, tel.: 27818498, e-pasts: ieva.kaltniece@kuldiga.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.