Lāčplēša diena Skrundā un pagastos

Lāčplēša diena Skrundā un pagastos

Lāčplēša diena Skrundā aizsākās pie Skrundas kaujas piemiņas akmens, kur Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele, godinot brīvības cīņās kritušos, nolika ziedus, un atnākušie aizdedza sveces.

Arī Nīkrāces pagasta iedzīvotāji pulcējās uz svinīgu atceres brīdi pie Memoriālās sienas Lēnās, lai pieminētu varoņus, kas krituši par brīvu, neatkarīgu Latviju. Pateicībā noliecot galvas cilvēku priekšā, kas dibinājuši, cēluši un aizstāvējuši Latvijas valsti.

Rudbāržos notika komandu erudīcijas spēle “Mani Rudbārži”. Rudbāržnieki tika aicināti veidot komandas un piedalīties spēlē. Pasākumā bija dažādu veidu uzdevumi par vēsturi no barona Firksa laikiem, skolām, kas bijušas pilī, pagastu priekšēdētājiem, bibliotēku. Pasākumā uzvarēja Rudbāržu folkloras kopas “Kamenītes” komanda.

Raņķu “Sudmalnieku birzs” estrādē notika Lāčplēša dienas spēkavīru demonstrējumi un šaušanas sacensības kopā ar Māri Rozentālu.