Skrundas vidusskolai - 65!

Skrundas vidusskolai - 65! Tā kā Skrundas vidusskola ir savas 65 gadu jubilejas priekšvakarā, Skrundas televīzija raidījumā "Kas to vairs atceras?!" atskatās uz skolas 55 gadu jubileju.   Skrundas vidusskola šogad svin 65 gadu jubileju un 10. oktobrī uz salidojumu aicina visus skolas absolventus un bijušos skolēnus, kā arī bijušos un esošos pedagogus un skolas darbiniekus. Skrundas vidusskolas 65 gadu jubilejas salidojuma programma 16.00 – reģistrācija; 17.00 – svinīgs koncerts skolas zālē; 20.00 – tikšanās, sarunas, atmiņas, balle, diskotēka; Līdzi ņemt labu garastāvokli, daudz atmiņu un groziņu (tā saturu būs iespēja papildināt). Informācijas avoti: tvskrunda.lv skrundasvidusskola.lv