Novembris 2018 “Liepziediņā”

Novembris 2018 “Liepziediņā”

7. novembrī Rudbāržos un 9. novembrī Jaunmuižā Liepziediņa bērniem notika tradicionālā Mārtiņdiena. Grupas telpā iedejoja ķekatnieki, kur viņus sagaidīja Mārtiņgailis, aicinot visus jautrās dejās un rotaļās.

Blakus grupas telpā norisinājās lielais tirgus, kurā ikviens varēja apgūst prasmi, kā runāt ar pārdevēju, kā saskaitīt pašgatavoto naudiņu, saplānot pirkumus tā, lai varētu pacienāt ikvienu savas ģimenes locekli.

No 13.–15. novembrim mājturības nodarbībā ikkatra grupa gatavoja svētku cepumu kūku par godu Latvijas dzimšanas dienai. Zālē varēja apskatīt bērnu zīmējumu izstādi.

15. novembrī Rudbāržos un 16. novembrī Jaunmuižas pamatskolā Liepziediņa bērniem notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts bērnurīts. Bērni un darbinieki pulcējās skolas zālē, tērpušies baltā blūzē vai kreklā. Svētkus iesākām, dziedot Latvijas valsts himnu. Bērnurītā skolas zālē ieradās Sprīdītis, kurš bija apmaldījies mežā un lūdza Meža mātei parādīt ceļu uz Rīgu, lai redzētu svētku salūtu. Skanēja latviešu tautas dziesmas, lielākie bērni dejoja latviešu tautas dejas, mazākie – rādīja latviešu tautas rotaļas. Bērni bija apguvuši un svētkos skandēja latviešu tautasdziesmas.  

Jaunmuižā

Rudbāržos

Informāciju sagatavojusi: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja