Bezmaksas konsultācijas meža īpašniekiem

Bezmaksas konsultācijas meža īpašniekiem
Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" marta mēnesī otrdienās un ceturtdienās Smilšu ielā 10, Kuldīgā piedāvā meža īpašniekiem bezmaksas konsultācijas par iespēju izmantot ES finansējumu meža apsaimniekošanā – jaunaudžu retināšanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un meža ieaudzēšanai. Tālr. 29103658 (Sigita).