Skrundas jauniešu centrs aicina rosīties un būt kopā

No 20. līdz 24. aprīlim Skrundas jauniešu centrā bērni un jaunieši varēs darboties radoši, iepazīt itāļu virtuvi un arī izkustēties.   Teksts: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste