Eiropas sporta nedēļa Skrundas novadā

No 23.-30.septembrim Latvijā  notika dažādi ar sportu un aktīvu dzīvesveidu organizēti pasākumi. Arī Skrundas novada iedzīvotāji jau ceturto gadu atsaucas šim uzaicinājumam un piedalījās. Šī iespēja tika piedāvāta  novada iedzīvotājiem  Skrundā, Nīkrācē un Rudbāržos.

Eiropas sporta nedēļas aktivitāšu piedāvājums  Skrundā  bija velobrauciens un dejas zumbas ritmos kopā ar Daci Pļehovu, kopā  18 dalībnieki. Savukārt, Nīkrācē sportiskā nedēļa iesākās ar vingrošanu iestādēs, kurā piedalījās 30 dalībnieki, bet noslēdzās ar veselības vingrošanu, kuru pasniedza veselības sporta speciālists Jurģis Mickus, te piedalījās 10 dalībnieki. Rudbāržos notika jauniešu netradicionālā sporta spēles “Zelta zābaks”, kurās piedalījās 25 dalībnieki un nūjošana, kas interesēja 5 aktīvās dzīves piekritējas. Paldies visiem par piedalīšanos!

Informāciju apkopoja: Aivita Staņeviča, Skrundas novada sporta pasākumu organizatore
Foto - no sporta organizatoru personīgajiem albūmiem