Skrundā rekonstruē „Liepziediņu”

Skrundas PII „Liepziediņš” rekonstrukcija ir sākusies. Ir pabeigti nepieciešamie demontāžas darbi, un tiks uzsākti komunikācijas tīklu montāžas darbi, ārējo pamatu betonēšana, mūrēšana un jumta maiņa. Plānots, ka rekonstrukcija tiks pabeigta augusta beigās, lai jau pirmajā septembrī 128 bērni varētu atgriezties „Liepziediņa” telpās. Vairāks stāsta Skrundas tv.