Skrundā tiekas pašvaldību izpilddirektori

Lai labotu savulaik zemes reformā pieļautās kļūdas, Zemes pārvaldības likumā izdarīti grozījumi. Tomēr lai grozījumus piemērotu dzīvē, darba un neskaidrību vēl daudz – tā Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē atzina izpilddirektori no dažādām Latvijas vietām. Vairāk stāsta Skrundas TV.