Skrundas novadā diskutē par drošību

Kāpēc dažādu noziegumu vai negadījumu izmeklēšana iet tik ilgi, kāpēc nereti policija reaģē pārāk lēni – šie bija daži no jautājumiem, kuri šodien tika risināti Skrundas novada pašvaldībā. Valsts policijas pārstāvji atzina, ka darbu ietekmē darbinieku trūkums, bet strādā pie tā, lai efektīgāk izmantotu jau esošos resursus. Vairāk par tikšanos stāsta Skrundas TV.