Dalība olimpiādēs no 22.-28. februārim

22.februārī trīspadsmit Rudbāržu pamatskolas un Skrundas vidusskolas 5.-8. klašu skolēni piedalījās 2.posma valsts matemātikas olimpiādē Saldus 2.vsk. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši: Elīza Janvāre (5.kl., Skrundas vsk.)- 1.vieta; Annija Kliemane (6.kl., Skrundas vsk.)- 1.vieta; Monta Bikše (6. kl., Rudbāržu psk.)- 3.vieta. Paldies par dalību olimpiādē Rudbāržu psk. skolēniem: Amandai Ostrovskai, Mārtiņam Ludim Meijam, Dārtai Meijai, Danijam Slugovičam, Dailai Ziņģei. Skrundas vsk. skolēniem: Sabīnei Baltavičai, Igoram Kristeram Bolsunovskim, Rūtai Lindei, Artai Kozjurai, Guntai Lankovskai. 25.februārī divi Skrundas vsk. skolēni piedalījās 2.posma valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē Saldū. Paldies Alisei Žulpai un Dženijai Rudovičai, kuras ieguvušas 4. un 5.vietu!

27.februārī Skrundas vidusskolā notika novada angļu valodas olimpiāde 6.klasēm. Ancei Timbarei (Skrundas vsk.)- 1.vieta, Rūtai Lindei (Skrundas vsk.)- 2.vieta, Annijai Kliemanei (Skrundas vsk.)- 3.vieta, Diānai Slugovičai (Rudbāržu psk.)- atzinība, Endijam Zvirbulim (Nīkrāces psk.)- atzinība.
Informāciju sagatavoja Dace Grāvele