Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par līdzfinansējumu par aukles pakalpojumiem

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par līdzfinansējumu par aukles pakalpojumiem

Spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi, kas nosaka vienotu kārtību, kādā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam jeb auklei jaunizveidotajā Kuldīgas novadā pēc teritoriālās reformas.

Pašvaldība atbalstu piešķir gadījumos, ja bērnam no pusotra gada vecuma nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzā. Bērnam un vismaz vienam no bērna vecākiem jābūt deklarētiem Kuldīgas novadā,  bet auklei jābūt reģistrētai Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Pašvaldības līdzfinansējums vienam bērnam aukles pakalpojumam no šī gada marta ir 270,50 EUR mēnesī. Līdzfinansējumu nodrošina no bērna pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek uzņemts novada pirmskolas izglītības iestādē vai grupā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, vecākiem jāiesniedz iesniegums  un starp aukli un bērna vecākiem noslēgtā līguma kopija. Iesniegumu var iesniegt klātienē pašvaldībā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, pie apmeklētāju pieņemšanas speciālista vai kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem Kuldīgā, Skrundā vai Alsungā. Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz pašvaldības e-pastu dome@kuldiga.lv vai iesniegt ar portāla www.latvija.lv starpniecību.