Noslēdzies iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu

Noslēdzies iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Skrundas novada pašvaldība rīkoja atklātu konkursu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā” (ID Nr.SNP/2019/1) par tiesībām apsaimniekot atkritumus Skrundas novadā. 

Iepirkuma procedūrā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti - SIA “Clean R” un SIA “Eko Kurzeme”. Izvērtējot abu pretendentu piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgāko konkursa komisija atzinusi SIA “Eko Kurzeme”, ar kuru noslēgts līgums par tiesībām apsaimniekot atkritumus Skrundas novadā turpmākos piecus gadus.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu iedzīvotājiem no 2019. gada 1. jūnija būs 16,59 EUR (bez PVN). Ņemot vērā izmaiņas, Skrundas novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām būs jāpārslēdz līgumi ar SIA “Eko Kurzeme” par atkritumu apsaimniekošanu, lai turpinātu saņemt pakalpojumus pēc 31. jūlija, kad beidzas esošie līgumi.

Par līgumu pārslēgšanas iespējām SIA “Eko Kurzeme” informēs tuvākajā laikā. Līgumus varēs noslēgt elektroniski uzņēmuma mājaslapā www.ekokurzeme.lv, kā arī aizpildot līgumu veidlapas, kas būs pieejamas uzņēmuma mājaslapā, SIA “Eko Kurzeme” klientu centros, Skrundas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs.