Par atkritumu un materiālu pieņemšanas tarifiem, sākot ar 2021. gada 1. janvāri

Par atkritumu un materiālu pieņemšanas tarifiem, sākot ar 2021. gada 1. janvāri

23.11.2020. Latvijas Republikas Saeimā pieņemti “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz atsevišķu dabas resursu nodokļa (turpmāk-DRN) likmju paaugstināšanu, tostarp par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos (grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 01.01.2021.):

- 2021. gadā 65 EUR/t;

- 2022. gadā 80 EUR/t;

- 2023. gadā 95 EUR/t.

Pamatojoties šiem grozījumiem un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.panta “Tarifu apmērs” otro daļu,  SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība) sagatavojusi aprēķinu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtības noteikšanai atbilstoši grozījumiem DRN likumā, atstājot nemainīgu spēkā esošā tarifa sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenti (EUR/t), kas nosaka izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN). 

25.11.2020. Sabiedrība Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza izskatīšanai un apstiprināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. Apstiprinot sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) turpmāk tie varētu būt sekojoši:

  1. Tarifs 60,67 EUR/t – 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

  2. Tarifs 66,38 EUR/t – 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

  3. Tarifs 72,10 EUR/t – 01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Ņemot vērā DRN likmju izmaiņas un SPRK iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu,  Sabiedrība apstiprinājusi atkritumu un materiālu pieņemšanas cenrādi no 01.01.2021.