Par autoceļu uzturēšanu Skrundas novadā rūpēsies divi uzņēmumi

Par autoceļu uzturēšanu Skrundas novadā rūpēsies divi uzņēmumi

2021. gada 11. maijā Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija lēma par atklāta konkursa par autoceļu uzturēšanu Skrundas novadā uzvarētāju.

Turpmākos trīs gadus par autoceļu uzturēšanu gādās divi vietējie uzņēmumi: SIA “Urbumiņš pluss” un SIA “Taku meistars”.

Kopējais ceļu garums Skrundas pilsētā un Skrundas pagastā ir 107,344 km, Rudbāržu pagastā – 57,104 km, Raņķu pagastā – 27,742 km un Nīkrāces pagastā – 48,34 km.

Šajos darbos ietilpst – autoceļu, tiltu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana ziemā. Satiksmes organizēšana, ceļu segumu uzturēšana, autoceļu kopšana, autoceļu apsekošana.

Ceļu uzturēšanas kopējās izmaksas – 567 756,70 EUR bez PVN.