Rudbāržu pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļa zīmes

Rudbāržu pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļa zīmes

Rudbāržu pakalpojuma pārvalde informē, ka  ar 2020. gada 31. jūliju ir izvietotas masas ierobežojuma ceļazīme (3,5 tonnas) uz ceļa:

Liepu iela ( 6282D001) – 0,850 km  Rudbāržos, Rudbāržu pagastā.

 

Informāciju sagatavoja: Inese Ivāne, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja