Skrundas pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Skrundas pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde informē, ka Skrundas pagastā ir izvietotas masas ierobežojumu ceļazīmes:

 • 6229A001 Lapsas-Pumpuri (3,5tonnas)
 • 6229A002 Klūgas-Pikuļi-Jaunmuiža (3,5tonnas)
 • 6229B001 Ventaskrasti-Veldres (3,5tonnas)
 • 6229B002 Airītes-Niedra (3,5tonnas)
 • 6229B007 Alkšņukalni-Valti (10 tonnas)
 • 6229B008 Jaunmuiža-Lēpnieki (10 tonnas)
 • 6229B009 Garāji-Saldenieki-Gobdziņi (10tonnas)
 • 6229C002 Ilgas-Rudzīši (7,5 tonnas)
 • 6229C007 Klūgas-Beņi (3,5 tonnas)
 • 6229D005 Jaunmuižas iela, Jaunmuižā (10 tonnas)
 • 6229D006 Skolas iela, Jaunmuižā (10 tonnas)
 • 6229D007Avotu iela, Jaunmuižā (10 tonnas)
 • 6229D010 Puķu iela, Juanmuižā (10 tonnas)
 • 6229D011 Cieceres iela, Ciecerē (10 tonnas)
 • 6229D012 Ezeres iela, Ciecerē (10 tonnas)

Nepieciešamību izmantot minētos autoceļus pārsniedzot atļauto svaru,  saskaņot ar Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldi.