Februāris Skrundas bērnu bibliotēkā

Februāris Skrundas bērnu bibliotēkā

5. februārī pie mums viesojās Skrundas vidusskolas 3. klases, lai piedalītos pasākumu ciklā „ Apkārt pasaulei” . Šoreiz ceļojām uz Angliju. Kas gan ir ciemošanās šajā zemē bez slavenās angļu tējas?

Iepazinām šīs zemes kultūru, kopīgi lasījām R. Kiplinga grāmatu „Rikitikitavi”.

12. februārī visā Latvijā notika Ēnu dienas.  Mūsu bibliotēkā pasākumu un ikdienas darbu vēroja Emilia un Adriana.

Skrundas vidusskolas "Mākonīšu" grupa pie mums viesojās „Lasīšanas stundā”. Lasījām K. Neimanes grāmatu „Ezītis, kam nebija kažociņa”.

Pēc uzmanīgas klausīšanās, katrs izvēlējās grāmatu lasīšanai mājās.

Skrundas vidusskolas 1. klases pie mums viesojās 17. februārī, lasījām Marjus Marcinkeviča grāmatu „Svizis” .

19. februārī uz kārtējo bibliotēkas „Cepamdienu" pulcējās 22 cepēji. Šoreiz gatavojām sāļās un saldās standziņas.

21. februārī Skrundas vidusskolas 4. klases savas zināšanas rādīja informācijas meklēšanā. Iepazinušies ar 2020. gada Latvijas dabas objektiem, katra klase saņēma uzdevumu sameklēt un prezentēt informāciju par Eirāzijas bebru un zivju dzenīti.

24. februārī 2. klases piedalījās pasākumu ciklā „Brīnumu lāde” . Katrs skolēns no lādes izņem vienu iesaiņotu grāmatu, kura līdz nākamajai tikšanās reizei  jāizlasa un jāatbild uz jautājumu, kas ielīmēts grāmatas aizmugurē. Šoreiz tās ir enciklopēdijas.

25. februārī bibliotēkā viesojās trīs grupiņas no PII „Liepziediņš”, lai parādītu mums, kādus uzvedumus viņi ir sagatavojuši par godu Margaritai Stārastei, jo februārī ir rakstnieces un mākslinieces dzimšanas diena.

Informāciju sagatavoja Ligita Danenberga