Pasaule t@vā bibliotēkā

3. maija pēcpusdienā Skrundas bērnu bibliotēkā noslēdzās vairāku mēnešu garumā realizētā akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”. Akcijas laikā katra bibliotēka izvēlējās kādu no UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā jau esošu objektu un salīdzināja to ar kādu Latvijas kultūras vai dabas objektu. Skrundas bērnu bibliotēka izvēlējās UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Belovežas gāršu Baltkrievijā un Slīteres nacionālo parku Latvijā. Belovežas nacionālais parks „Belovežas gārša” tika iepazīts caur resursiem internetā, bet par Slīteres nacionālo parku tikšanās reizē pastāstīja dabas pētnieks un Slīteres nacionālā parka dabas aizsardzības speciālists Vilnis Skuja. Lai par visu pārliecinātos savām acīm, mazie pētnieki devās arī ekskursijā uz Slīteri. Rezultātā visi nonācām pie secinājuma, ka arī Slīteres nacionālais parks ir pelnījis atrasties UNESCO Pasaules dabas mantojuma objektu sarakstā, jo tur atrodas bijušais Baltijas ledus ezera krasts - Slīteres Zilo kalnu krauja, lībiešu kultūras mantojums ir nozīmīga Ziemeļeiropas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, bet rubeņu riests Slīteres nacionālā parka Bažu purvā ir lielākais Eiropā. Par to visu jaunie pētnieki stāstīja vecākiem un draugiem noslēguma pasākuma prezentācijā. Kā pierādījums visam ieguldītajam darbam tapa Dabas grāmata, kurā apkopots kopējais un atšķirīgais par abiem parkiem. Dabas grāmata un planšete ar darba gaitu un rezultātiem 21. maijā būs Rīgā, kur savus pētījumus prezentēs visas akcijā iesaistījušās bibliotēkas. Teksts un foto- Inga Zalgaucka