Aicina piedalīties apceļošanas akcijā "Atklāj novada garšu!"

Aicina piedalīties apceļošanas akcijā

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk tekstā: LLKC) Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pārstrādātāju atbalsta programma” ietvaros organizētās Latvijas apceļošanas akcijas “Atklāj Novada Garšu”. 

Nolikums nosaka kārtību, kādā organizatori rīko akciju “Atklāj Novada Garšu” ar mērķi popularizēt vietējos pārtikas ražotājus un mājražotājus Latvijā.

1. Akcijas idejas apraksts

Jau 5 gadus LLKC ar zīmola “Novada Garša” palīdzību organizē dažāda mēroga pasākumus visā Latvijas teritorijā, ar mērķi veicināt vietējās produkcijas ražotāju attīstību un kopdarbību, nodrošinot ar informāciju, iesaistīšanu pasākumos un izglītošanu, kā arī stiprināt sabiedrībā interesi par vietējiem pārtikas ražotājiem, audzētājiem un pārstrādātājiem (t.sk., pārtikas kvalitātes shēmu dalībniekiem), veicinot ražotāju iesaisti produkcijas popularizēšanas pasākumos un zaļajos pārtikas iepirkumos. Bez klātienes pasākumiem ir izveidota un tiek uzturēta arī interneta vietne www.novadagarsa.lv, kas sniedz detalizētu ieskatu par dažādiem vietējiem ražotājiem, to produkciju un iegādes iespējām. Visu aktivitāšu mērķis ir atbalstīt un veicināt reģionu un to iedzīvotāju labklājību un mudināt iedzīvotājus izvēlēties vietējo ražotāju produktus. Papildinot jau esošās aktivitātes, 2020. gadā tiek organizēta Latvijas apceļošanas akcija “Atklāj Novada Garšu”. Akcija sniegs ne tikai ieskatu kāda veida ražotāji un produkti ir pieejami, bet arī dos iespēju tos apmeklēt klātienē, tādējādi popularizējot vietējās produkcijas noietu, lauku tūrismu un veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Akcija tiek organizēta sociālā tīkla vietnē www.facebook.com/novadagarsa, kā arī informācija tiek ievietota www.novadagarsa.lv un LLKC informatīvajos kanālos. Tās ietvaros no jūlija līdz oktobrim ikvienam interesentam ir iespēja apceļot akcijā iesaistītās saimniecības, iepazīties ar to stāstu, piedāvāto produktu, aktīvi pavadīt laiku ar ģimeni un aplūkot arī citus saimniecībai tuvumā esošus tūrisma objektus. Akcijas organizatori ir izveidojuši vairākus maršrutus, kas dalībniekiem ļauj brīvi izvēlēties sev interesantākos vai tuvāk pieejamos, kā arī sagatavojuši balvas aktīvākajiem uzņēmumu apmeklētājiem. Akcijas ietvaros tiks izspēlēta galvenā balva un organizēti 3 ikmēneša starpkonkursi ar papildus balvu izlozi. Visi akcijas un konkursu noteikumi tiek publicēti Novada Garša oficiālajā facebook lapā.

Kopējais pasākuma mērķis: veicināt vietējo ražotāju un mājražotāju atpazīstamību, aicināt sabiedrību atbalstīt un patērēt vietējo ražotāju produktus.

Akcijā ietvertās aktivitātes:

 • Apmeklējumu maršrutu izstrāde;
 • Lielā akcijas noslēguma konkursa un 3starpkonkursu organizēšana ar balvu izspēli;
 • Foto konkurss ar tēmturi “atklājnovadagaršu”.

2. Akcijas organizators

2.1. Akcijas “Atklāj Novada Garšu” īstenotājs ir SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, tā norisi nodrošina LLKC Lauku attīstības nodaļa, iesaistot citas LLKC nodaļas un LLKC reģionālos konsultāciju birojus un ražotājus.

3. Akcijas dalībnieki

3.1. Akcijā var piedalīties, un apceļot uzņēmumus, fiziskas personas gan individuāli, gan kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem, kā arī bērni līdz 18 gadu vecumam, pieaugušo pavadībā;

3.2. Konkursos ar balvu izspēli var piedalīties personas, kas ir izpildījušas konkursa noteikumus.

4. Akcijas norises kārtība

4.1. Akcijas norises laiks no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 2.oktobrim

4.2. Akcija tiek organizēta divos līmeņos:

a) Apmeklējuma maršrutu izstrāde un apmeklējums;

b) Konkursi ar balvām.

4.3. Apmeklējumu maršrutu izstrāde un apmeklējums Akcijas sākumā tiek publicēta karte ar apskates uzņēmumiem dažādos novados un papildus noderīga informācija, plānojot savu braucienu. Kopumā akcijā iesaistītas 48 saimniecības/uzņēmumi(detalizēts saraksts 1.pielikumā). Materiālus var izmantot gan tūrisma nolūkos, vienkārši apceļojot Latviju, gan, lai startētu Novada Garšas organizētajā konkursā ar iespēju laimēt balvas. Maršruti ir informatīvi un var tikt saīsināti/pagarināti pēc dalībnieku ieskatiem. Pirms katras vizītes obligāti saimniekam jāpiezvana, lai pieteiktu apmeklējumu. Kontaktinformācija meklējama www.novadagarsa.lv

4.4. Konkursi ar balvām tiek organizēti balstoties uz izveidotajiem maršrutiem.

4.5. Lielais konkurss sastāv no sekojošām darbībām:

a) Apmeklējam uzņēmumu/saimniecību un saņemam uzlīmju kartiņu un dalības uzlīmi, kas apstiprina saimniecības apmeklējumu;

b) Katrā nākamajā apmeklētajā saimniecībā, izmantojot jau esošo uzlīmju kartiņu, to papildini ar jaunām uzlīmēm;

c) Katram novadam/maršrutam ir atšķirīgas uzlīmes;

d) Apmeklē vismaz 1 saimniecību no katra novada/maršruta (kopā minimums 5);

e) Akcijas noslēgumā, līdz 1.oktobrim, nogādā uzlīmju kartiņu LLKC Ozolniekos, Rīgas ielā 34, 126.kab., vai sūti pa pastu ar norādi "Konkursam “Atklāj Novada Garšu”, Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV 3018 (lai vēstule nonāktu laicīgi pasta zīmogs ne vēlāk kā 28.09. vai vēstuli sūtīt kā A prioritātes). Uz kartiņas norādi savu kontaktinformāciju;

f) No visām iesūtītajām kartiņām tiks izlozēti 5 laimīgie, kas saņems galvenās balvas. Izloze 2.oktobrī Novada Garša lielajā noslēguma pasākumā. Izlozes kārtība un rezultāti tiks publicēti sociālajā tīklā Facebook Novada Garša lapā.

4.6. Ikmēneša starpkonkursi sastāv no sekojošām darbībām:

g) Apmeklējam uzņēmumu/saimniecību un reģistrējam savu dalību izmantojot saimniecībā atrodamo QR kodu;

h) Lai piedalītos ikmēneša balvu izlozē pietiek ar 1 reģistrēšanās reizi, bet jo vairāk saimniecības apmeklētas un reģistrēšanās bijušas, jo lielāka iespēja tikt pie mēneša balvas;

i) Katru mēnesi ar 1.datumu tiek uzsākta jauna reģistrēšanās balvu izlozei;

j) Balvu izloze norisināsies sociālajā tīklā facebook ar automātiskās izlozes programmu palīdzību.

4.7. Lai palielinātu iespēju laimēt Konkursa dalības uzlīmes lielajai balvai vai reģistrēšanos ar QR kodu starpkonkursa balvām var krāt/izmantot vairāki ģimenes locekļi vienlaicīgi.

4.8. Uzlīmju kartiņas, kurās krāt uzlīmes, saņemt varēsiet pirmajā apmeklētajā saimniecībā, pajautājot saimniekam, turpmākajos apmeklējumos vajadzēs saņemt tikai uzlīmes.

4.9. Aicinam fotogrāfēt savu vizīti saimniecībā un publicēt foto Facebook zem tēmtura #atklājNovadaGaršu, atzīmējot @Novada garsa Latvija, sociālo tīklu vietnēs Facebook un Instagram. Akcijas noslēgumā oriģinālākā foto autors, ko noteikts 3 cilvēku žūrijas komisija, saņems veicināšanas balvu;

4.10. Viens dalībnieks var piedalīties visos 3 starpkonkursos un lielajā akcijas noslēguma konkursā.

4.11. Akcijā ietverto saimniecību apmeklējums ir bezmaksas (tajā ietverta saimniecību/uzņēmumu apskate un saimnieka stāsts). Citi pakalpojumi, ja saimniecībā tādi ir pieejami, piemēram, degustācijas, zirgu izjādes, ugunskura, piknika vietas utml. ir par atsevišķu samaksu (pēc saimnieku cenrāžiem).

5. Balvu fonds un izlozes kārtība

5.1. Balvu izloze un termiņi starpkonkursiem un lielajai izlozei:

 • 1.konkurss JŪLIJS: QR koda reģistrēšanās saimniecībās no 6. līdz 31.jūlijam, balvas izloze 3.augustā;
 • 2.konkurss AUGUSTS: QR koda reģistrēšanās saimniecībās no 1. līdz 31.augustam, balvas izloze 1.septembrī;
 • 3.konkurss SEPTEMBRIS: QR koda reģistrēšanās saimniecībās no 1. līdz 30.septembrim, balvas izloze 1.oktobrī.
 • AKCIJAS NOSLĒGUMS UN LIELO BALVU IZLOZE: 2.OKTOBRIS

5.2. Balvu fonds:

Starpkonkursi:

Jūlijs – 1x degvielas karte 100 eiro vērtībā

Augusts – 1x degvielas karte 100 eiro vērtībā

Septembris – 1x degvielas karte 100 eiro vērtībā

 

Galvenās Balvas konkursa noslēgumā:

1x Pārtikas grozs ar lauku labumiem, automašīnas noma uz nedēļas nogali ar pilnu bāku, naktsmītnes viesu namā 2 personām

Papildus balvas:

2x degvielas kartes 100 eiro vērtībā un 2x Pārtikas grozi ar lauku labumiem

5.3. Izlozes kārtība un rezultāti tiks publicēti sociālajā tīklā Facebook Novada Garša lapā.

6. Pieteikšanās dalībai un saimniecību apmeklējums

6.1. Lai apmeklētu saimniecības ir nepieciešama obligāta iepriekšēja pieteikšanās vismaz 2 dienas pirms plānotā apmeklējuma. Pieteikšanās ir nepieciešama, lai saimnieks var organizēt apmeklētāju plūsmu. Saimniekam ir tiesības nepieņemt apmeklētājus, ja visi apmeklējuma laiki jau ir aizņemti, ir radušās ārpus kārtas situācijas vai, ja konkrētajā dienā ir paredzēti saimniecības darbi, tirgus apmeklējums utml. Visu saimniecību apskates laiki un ierobežojumi skatāmi 1.pielikumā.

6.2. Par dalības apliecinājumu akcijā un konkursos kalpos iesūtītās uzlīmju kartiņas (galvenajām balvām) un reģistrētie saimniecību apmeklējumi ar QR koda palīdzību (ikmēneša starpkonkursiem).

7. Konkursa dalībnieku apbalvošana

7.1. Ar visiem dalībniekiem, kuri laimējuši balvas, sazināsies personīgi uz norādīto telefona numuru un e-pastu. Ja ar personu nebūs iespējams sazināties nedēļas laikā, tiks veikta atkārtota izloze.

7.2. Balvas tiks nosūtītas laimētājam ar pasta vai kurjera starpniecību, vai citā veidā, iepriekš vienojoties.

8. Kontaktinformācija

8.1. Papildus informācija par konkursu pieejama pie konkursa organizatoriem, rakstot uz konkursa oficiālo e-pasta adresi novadagarsa@llkc.lv.

8.2. Par konkursa norisi, komunikāciju un ieviešanu atbildīgā persona – LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Baiba Gulbe, baiba.gulbe@llkc.lv un Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola, elina.ozola@llkc.lv

8.3. Organizācijas kontaktinformācija: LLKC, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, Rīgas iela 34, LV-3004. www.llkc.lv, www.laukutikls.lv.

1.pielikums Akcijā iesaistītās saimniecības un uzņēmumi, to pieņemšanas kārtība

ZEMGALE

 • SIA BEST BERRY (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/1064/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-best-berry-pluss

 • ZS Oši (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/977/zs-osi

 • “Kristīnes picērija un beķereja” (SIA Viestardi) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/956/kristine-lace

 • z/s Blūdži (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/534/malkalnes-jelgavas-rajona-zemnieku-saimnieciba-bludzi

 • z/s Jundas (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/440/vecsaules-pagasta-zemnieku-saimnieciba-jundas

 • “ABRA” (SIA Positive Foods) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/530/sia-positive-foods

 • SIA SKRĪVERU PĀRTIKAS KOMBINĀTS (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/177/sia-skriveru-partikas-kombinats

 • Konfelāde (SIA “Giline for life”) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/766/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-giline-for-life

 • SIA”Vīnogu dārzs” (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/724/vinogu-darzs

 • z/s Gaidas (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/267/jelgavas-novada-drosprates-zemnieku-saimnieciba-gaidas

KURZEME

 • SIA Meduspils (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/781/sia-meduspils

 • ZS Kauķi (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/658/zs-kauki

 • ZS Garīkas (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/559/zemnieku-saimnieciba-garikas

 • “Viksieni” (SIA Viksieni-M) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/620/maija-simanovica

 • “Durbes Veltes” (SIA Evi&Jo) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/1048/sia-evi-jo

 • “Šmāliņ Gārdum`” (saimnieciskās darbības veicēja Anita Legzdiņa) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/194/anita-legzdina

 • “Granskalni” (saimnieciskās darbības veicēja Daina Zariņa) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/490/daina-zarina

 • IK I.R. Avots (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/337/ik-ir-avots

 • Z/S Bērziņi (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/248/jurkalnes-pagasta-zemnieku-saimnieciba-berzini

 • SIA Green Hive (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/681/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-green-hive

LATGALE

 • Z/S Kurmīši (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/135/udrisu-pagasta-zemnieku-saimnieciba-kurmisi

 • z/s Vilkači (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/27/stabulnieku-pagasta-zemnieku-saimnieciba-vilkaci

 • z/s Kalni (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/34/pelecu-pagasta-zemnieku-saimnieciba-kalni

 • z/s Juri (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/31/rusonas-pagasta-zemnieku-saimnieciba-juri

 • Apskates saimniecība “Bites” (saimnieciskā darbības veicēja Ilga Ivanova) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/517/ilga-ivanova

 • z/s Sēlija (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/431/laucesas-pagasta-zemnieku-saimnieciba-selija

 • z/s Dižarāji (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/307/berzpils-pagasta-zemnieku-saimnieciba-dizaraji

 • IK Kolnasāta (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/293/ik-kolnasata

 • “Arnitas Labsajūtu darbnīca” (saimnieciskās darbības veicēja Arnita Melberga) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/754/arnita-melberga

 • z/s Kotiņi (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/376/zemnieku-saimnieciba-kotini

 • z/s Ezerlīči (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/1105/ezerlici-tilzas-pagasta-zemnieku-saimnieciba

 • z/s Klajumi (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/496/zs-klajumi

VIDZEME

 • SIA MārLapiņi (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/401/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-marlapini

 • SIA Lūšu drava (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/142/sia-lusu-drava

 • “IndieJānis” (SIA Jetbygg) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/409/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-jetbygg

 • z/s Ragāres (pieņem visās dienās(var būt ļoti noslogotas sestdienas), pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/23/skriveru-ciemata-jvaivara-zemnieku-saimnieciba-ragares

 • Z/S Līvi (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/817/berzaunes-pagasta-ozolkroga-maju-zemnieku-saimnieciba-livi

 • “Gogelmogels” (saimnieciskās darbības veicējs Jānis Joma) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/133/janis-joma

 • “Jēru klubs” (z/s Ķeiķi) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/522/skankalnes-pagasta-zemnieku-saimnieciba-keiki

 • z/s Mežnoras (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/279/cesu-rajona-raunas-pagasta-zemnieku-saimnieciba-meznoras

 • Kukaburra maizes muzejs ( z/s Buliņi) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/873/cesu-rajona-drustu-pagasta-zemnieku-saimnieciba-bulini

 • SIA Mūrbūdu sidrs (nepieņem sestdienās un svētdienās,pārējās dienās pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/795/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-murbudu-sidra-daritava

ZIVSAIMNIECĪBA

 • “Jāņa kūpinātava” (SIA BERICO) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/19/berico-sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu

 • SIA Jaundzirnavnieki (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 5 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/160/sia-jaundzirnavnieki

 • Zvejnieku sēta “Dieniņas” (IK Oskars Celkarts) (nepieņem ceturtdienās un svētdienās, pārējās dienās pieteikšanās 5 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/837/ik-oskars-celkarts

 • IK Reinis B (nepieņem ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, pārējās dienās pieteikšanās vismaz 5 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/980/individualais-komersants-reinis-b

 • z/s Zvejnieki (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/39/naglu-pagasta-zemnieku-saimnieciba-zvejnieki

 • Armanda Belasika Zivju kiosks (saimnieciskās darbības veicējs Armands Belasiks) (pieņem visās dienās, pieteikšanās vismaz 2 dienas iepriekš)

https://www.novadagarsa.lv/saimnieciba/835/armands-belasiks